Retourinformatie

In verband met de bederfelijkheid van de te bestellen / reeds bestelde producten is het herroepingsrecht uitgesloten (art. 46d lid 4 sub b Burgerlijk Wetboek) wanneer er besteld is bij één van de aangesloten bezorgrestaurants.

Bij de aankoop van producten bij één van de aangesloten supermarkten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen.

Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de producten door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en Bestel-thuis.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakkingen. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de producten wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de producten in de originele staat en verpakking aan de betreffende bezorgpartner retourneren, conform de door de bezorgpartner verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht kan dat door telefonisch een verzoek hiertoe in te dienen bij de klantenservice.

Onze website gebruikt analytische cookies om de werking van de website te verbeteren en reclame/tracking cookies om aan de gebruiker gerichte reclame te kunnen aanbieden.
Wanneer u gebruik blijft maken van deze website geeft u hiermee toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Klik hier voor meer informatie